Završen twinning projekt “Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije”

Očekivani rezultati postignuti u ovom projektu su:

  • Uspostavljen je učinkovitiji sustav za provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva,
  • Izrađen je učinkovit sustav statističkog praćenja i dokumentiranja slučajeva diskriminacije,
  • Uspostavljen je sustav pomoći žrtvama diskriminacije.

Postizanjem navedenih rezultata ojačan je položaj glavnih dionika na području suzbijanja diskriminacije, unaprijeđen je sustav praćenja pojava diskriminacije te su uspostavljeni novi mehanizmi za prepoznavanje diskriminacije.

Skip to content