Završetak twinning light projekta "CRO CRIMTAX"

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta Porezne uprave i drugih dionika u području sprečavanja pranja novca, borbe protiv poreznih prijevara i organiziranog kriminala.

Skip to content