Završetak twinning light projekta Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Vrijednost projekta je 188.889 eura, a financirala ga je Europska unija u okviru IPA programa i sufinancirala Republika Hrvatska. Svrha projekta bila je podržati Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u jačanju kapaciteta inspektora zaštite okoliša za provedbu inspekcijskih nadzora sukladno Direktivi 2010/75/EC o industrijskim onečišćenjima i zajedno s ključnim dionicima jačati kapacitete za suzbijanje štetnih djela protiv okoliša. Republika Hrvatska kao država članica mora osigurati učinkovitu provedbu EU pravne stečevine. U tom su kontekstu hrvatski stručnjaci zajedno s međunarodnim stručnjacima (npr. Austrija, Belgija, Slovenija, Nizozemska) radili na uspostavi kapaciteta za učinkovitu provedbu relevantnih propisa.

Provedba projekta započela je 1. prosinca 2014. i traje do kraja svibnja 2015. godine. Tematski, projekt je podijeljen u dvije osnovne grupe aktivnosti.

U okviru prve grupe aktivnosti naglasak je stavljen na učinkovitu suradnju dionika u borbi za sprječavanje djela protiv okoliša uključujući izradu preporuka i ciljanih programa obuke za inspektore zaštite okoliša i predstavnike relevantnih dionika.

U okviru druge grupe aktivnosti naglasak je stavljen na jačanje kapaciteta za provedbu učinkovitih inspekcijskih nadzora zaštite okoliša od strane inspektora zaštite okoliša i drugih relevantnih dionika sukladno odredbama čl. 23. EU Direktive o industrijskim onečišćenjima.

Skip to content