Završna konferencija IPA projekta: Jačanje uloge građana u poboljšanju kvalitete usluga javne uprave

Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta provedena je analiza oblika direktne komunikacije 64 tijela javne uprave s građanima, koja je bila temelj nacionalnog istraživanja koje je na 1000 ispitanika iz cijele Hrvatske provedeno u srpnju 2016. godine. Istraživanje je za cilj imalo utvrditi zadovoljstvo građana kvalitetom usluga javne uprave, ali i informiranost građana o radu javne uprave i pravima koja imaju.  Redovita procjena zadovoljstva građana kvalitetom usluga javne uprave jedan je osnovnih instrumenata kojim se u većini europskih država nastoje utvrditi i ispraviti problemi u funkcioniranju upravnog aparata. Provedbom takvih istraživanja utvrđuju se kritične točke u sustavu javne uprave, a prioritetnim mjerama uklanjaju se utvrđeni problemi.

Uspješnost provedenih mjera trebala bi se pratiti kontinuiranim istraživanjima i mjerenjem utjecaja promjena u sustavu na zadovoljstvo korisnika. Upravo zbog toga u sklopu projekta organiziran je Trening trenera na kojem je 11 predstavnika tijela javne uprave iz cijele Hrvatske educirano za provođenje radionica o istraživanju zadovoljstva građana te su provedene tri dvodnevne radionice o provođenju istraživanja zadovoljstva građana za 74 polaznika.

Skip to content