Završna konferencija projekta Civil Initiative Monitoring – CIMON financiranog sredstvima Europske unije

Kao jedan od rezultat projekta predstavljena je publikacija Ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine u kojoj se nalaze podaci sveobuhvatnog dubinskog istraživanja koje su provele 6 organizacija civilnog društva iz istočne Slavonije u 5 gradova i 16 općina iz dvije županije (Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska) o stanju prava srpske nacionalne manjine te razinu ostvarenja standarda propisanih akcijskim planovima Vlade RH iz 2008. i 2010. Ovo dubinsko istraživanje stanja na terenu sadrži analizu zakonodavnog i institucionalnog okvira, akcijskih planova, prikupljenih podataka na terenu i zaključke istraživača. Nadalje, u sklopu projektnih aktivnosti, održano je 20 lokalnih foruma na kojima su prikupljene preporuke dionika na terenu o načinima za poboljšanje stanja srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Skip to content