Završna konferencija projekta „Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture Gospodarske zone Čepin“

Načelnik Dražen Tonkovac izrazio je zadovoljstvo završetkom projekta, kojim su stvoreni preduvjeti za razvoj povoljne investicijske klime u svrhu povećanja konkurentnosti gospodarstva i zapošljavanja na području Općine: „Razvoj obrta i poduzetništva na područjima svih jedinica lokalne samouprave ono je što nas može zadržati na ovim prostorima i smanjiti intenciju iseljavanja koja je pojačano prisutna od ulaska Hrvatske u EU.“

Zamjenik načelnika Općine Čepin Ivan Žeravica je zahvalio Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatskim vodama, tvrtki Urednost d.o.o., HEP Plinu odnosno svim sudionicima koji su omogućili da Zona izgleda ovako kako izgleda danas.
Nadzorni inženjer projekta, gospodin Hrvoje Dragovan, ispred tvrtke RDC d.o.o., iznio je tehničke pojedinosti projekta čija se izgradnja sastojala od pet dijelova:

  • odvodnje i vodovoda – izgrađena kompletna vodovodna mreža, 2,5 km vodovoda zajedno s hidrantskom mrežom
  • sanitarno-fekalna kanalizacija s jednom prepumpnom stanicom, i spoj na sustav odvodnje
  • plinovod, 2,5 km
  • spajanje električne energije u Zoni
  • manipulativne površine i oborinska odvodnja; manipulativnim površinam je dobivena kompaktna cjelina – širina kolnika 6 m sa pripadajućim bankinama i pješačkim stazama –1,3  km kolničkih površina,  2 km pješačkih staza i ispred ulaza u Zonu biciklističko – pješačka staza duljine 550m, te parking za osobna vozila

Na konferenciji je ispred SAFU-a prisustvovala voditeljica projekta Marjana Dizdar.

Skip to content