Završna konferencija projekta: "Potpora provedbi politike za integraciju migranata"

Projekt u trajanju od 15 mjeseci provodio se u razdoblju od 27. siječnja 2017. do 27. travnja 2018. , a provodio ga je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Projektnim konzorcijem koji čine WYG savjetovanje d.o.o. i Teched savjetodavne usluge d.o.o. Projekt se provodi u okviru Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2012. Ukupna vrijednost projekta iznosi 393.636,60 EUR, od koje je 90% iznosa financirano iz programa IPA (354.272,94 EUR), a 10% ugovorenog iznosa (39.363,66 EUR) predstavlja nacionalno sufinanciranje. Opći je cilj projekta razvoj sveobuhvatnog okvira za unapređenje provedbe, praćenja provedbe i mjerenje učinkovitosti te svrsishodnih mjera integrativne migracijske politike u RH. Svrha projekta je provedba potrebnih evaluacijskih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web sučelja za praćenje provedbe akcijskog plana za integraciju migranata kako bi se osiguralo unapređenje provedbe integrativnih mjera, praćenje provedbe istih te stvorio prostor za vrednovanje učinka integrativne migracijske politike. Na završnoj konferenciji nazočnima se obratio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr.sc. Branko Sočanac. Prezentaciju ostvarenih rezultata projekta predstavio je tim stručnjaka: Aleksandra Janjić, voditeljica projekta, Jasna Belamarić, stručnjakinja za edukaciju trening trenera, Branka Peurača, stručnjakinja za evaluaciju i Boris Bereček, IT stručnjak.

Skip to content