Završna svečanost twinning light projekta „Jačanje kapaciteta za sprječavanje nepravilnosti u postupcima javne nabave”

Cilj ovog projekta s proračunom od 230.000 eura bio je doprinos jačanju pouzdanog i transparentnog sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj sukladno standardima EU-a te time smanjiti mogućnosti za nepravilnosti, prijevare i korupciju u postupcima javne nabave.   

Najvažniji rezultati ostvareni u sklopu projekta su:

  • izrađeno izvješće o najčešćim nepravilnostima te njihovoj prevenciji i sprječavanju temeljeno na EU iskustvima i najboljoj praksi;
  • provedena analiza postojećeg zakonodavnog okvira i izrađene preporuke za njegovo unaprjeđenje; 
  • izrađene preporuke za uspostavu analitičkog praćenja postupaka;
  • izrađeni primjeri standardizirane dokumentacija za nadmetanje;
  • provedena analiza potreba izobrazbe i proveden program izobrazbe i studijski posjet relevantnim institucijama Republike Austrije;
  • izrađeni promidžbeni materijali (brošure i letci) koji će biti distriburiani na konferenciji o sprječavanju nepravilnosti u postupcima javne nabave koja će se održati 19. rujna 2011. godine.
Skip to content