CAPS

Cilj projekta je osnivanje Centra za vodnu kulturu i zaštitu voda koji će pomagati proizvođačima ribe i školjaka kao i veterinarskoj inspekciji u provođenju dijagnostičkih usluga te praćenje zdravstvenoga stanja i zaštite riba/školjaka putem GIS aplikacije. U sklopu projekta predviđena je i nabavka opreme za brzo i jednostavno ustanovljenje bolesti riba i školjaka, što doprinosi prevenciji trovanja ljudi hranom.

Skip to content