• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / Operativni program regionalna konkurentnost

Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar

Projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar) prvi je centar takve vrste u Republici Hrvatskoj.

BIOCentar će se nalaziti u sklopu budućeg istočnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu na Borongaju. Riječ je o inkubacijskom centru površine oko 4.500 m2 koji će poduzećima u razvoju u području bioznanosti i biotehnologije pružiti potrebne uvjete za obavljanje djelatnosti, i to u sljedećih pet područja aktivnosti: infrastruktura, inkubacijska podrška, transfer tehnologije, obrazovanje i umrežavanje.

Planirana infrastruktura BIOCentra sastoji se od poslovnih i laboratorijskih prostora za potrebe malih high-tech kompanija te od centralnog laboratorija prilagođenog za razvojni ciklus bio-proizvoda. Centralni će laboratorij sačinjavati sedam posebnih laboratorija: banka stanica, laboratorij za stanične kulture, laboratorij za mikrobne kulture, laboratorij za uzgoj mikroorganizama, laboratorij za izolacije staničnih produkata, bio analitički laboratorij te priprema medija i pufera.

Projekt se financira iz Instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije (IPA), a riječ je o velikom, strateški važnom projektu, jedinstvenom u regiji, koji u posebno osmišljenom okružju udružuje centralni laboratorij i priručne laboratorije namijenjene stanarima centra te uredske prostore potrebne za njegovo poslovanje.

Izvor: Operativni program za regionalnu konkurentnost

31.10.2014. - Novosti

Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCENTAR

Od navedenog iznosa 2.447.585,00 eura odnosi se na troškove pripreme projekta, što je bilo financirano kroz proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  i Projekt tehnologijskog razvoja svjetske banke (engl. Science and Technology Project, skraćeno STP).

Za realizaciju projekta predviđen je ukupan iznos od 16.376.410,70 eura od čega 13.919.949,00 eura (85%) financira Europska unija kroz Operativni program Regionalna konkurentnost u okviru pretpristupnog programa IPA.

Projekt će se realizirati kroz četiri ugovora: ugovor o radovima, ugovor o nadzoru nad izvođenju radova, ugovor o pružanju tehničke pomoći u svrhu definiranja portfelja i usluga BioCentra te jačanja kapaciteta osoblja zaduženih za provedbu budućih aktivnosti BIoCentra, te ugovor o nabavi opreme u svrhu opremanja laboratorija. Tijelo nadležno za provedbu postupaka javne nabave za navedene ugovore je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Do sada su potpisana dva ugovora:

  1. Ugovor o izvođenju radova za izgradnju Biocentra potpisan 15. listopada 2012. s tvrtkom Tehnika d.d iz Zagreba u ukupnoj vrijednosti od 7.237.955,21 eura, od čega EU sufinanciranje iznosi  6.152.261,93 eura.
  2. Ugovor o provedbi stručnog nadzora nad izgradnjom Biocentra, potpisan je 15. listopada 2012. s tvrtkom Ove Arup & Partners International Limited (OAPIL) u konzorciju s tvrtkom Grupa Investinženjering d.o.o.iz Zagreba u ukupnoj vrijednosti 563.770,69 eura, od čega EU sufinanciranje iznosi 479.205,09 eura.

BioCentar je prvi centar ovakve vrste u Republici Hrvatskoj, ali i jedinstveni projekt u regiji. Riječ je o inkubacijskom centru površine oko 4500 četvornih metara, koji u posebno osmišljenom okružju udružuje centralni laboratorij, priručne laboratorije i uredske prostore. Projekt je usmjeren na pružanje podrške stvaranju i rastu spin-off tvrtki proizišlih iz javnih znanstvenih organizacija i visokoškolskih institucija koje se zasnivaju na tehnologiji i znanju. Svrha projekta je osiguravanje svih potrebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti malim i srednjim poduzećima u razvoju iz područja bioznanosti i tehnologije kroz infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologija i poslovanja.

BIOCentar je zamišljen kao aktivan čimbenik u osiguravanju produktivne poveznice između temeljnog i primijenjenog znanstvenog istraživanja i industrije, tehnološke infrastrukture i novih biotehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda, što je temelj njegove vizije, misije, operativnog profila i ciljeva, a svoja će vrata otvoriti u 2015. godini.

Skip to content