Jačanje najslabije karike u svijetu rada

Cilj projekta: Unaprijediti sustav zaštite prava i dostojanstva radnika, kreirati institucionalne preduvjete, te probuditi svijest šire mase o nužnosti i važnosti borbe protiv mobinga (uznemiravanja na poslu)                 

Partneri: Grad Zagreb

Ciljane skupine i krajnji korisnici: privatna poduzeća, radnici, saborski zastupnici, Vlada RH, udrge za ljudska prava, javne institucije zadužene za zaštitu ljudskih prava, sindikat                                                                          

Očekivani rezultati: stvoriti preduvjete za pravnu regulativu mobinga; probuditi svijest i znanje svih ciljanih skupina, kao i općenito javnosti o mobingu i posljedicama istog; povećati broj radnika u institucijama koje se bave borbom protiv mobinga.

Skip to content