• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

2.3.2015. - Projekti / Operativni program regionalna konkurentnost

Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko Polje

Cilj projekta je izgradnja i opremanje prijamnog centra Repušnica. Na istočnom ulazu Parka prirode Lonjsko polje će se kroz projekt izgraditi novi prijamni centar za posjetitelje, postaviti turistička infrastruktura te tako ojačati turističko poduzetništvo a samim time i turistička ponuda Moslavine i PP Lonjsko polje. Projekt traje 18 mjeseci.

Skip to content