„Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – Kaquarium“

Svrha projekta \”Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium\” je doprinijeti unaprjeđenju konkurentnosti turističke ponude Karlovca i okolice kroz gradnju javne turističke infrastrukture namijenjene turističkim potrebama lokalnog stanovništva te stvaranje novih turističkih sadržaja i doživljaja.

Ograničena smještajna ponuda, nedostatak turističkih atrakcija, turizam tranzitnog karaktera te ponuda srednje konkurentnosti osnovni su problemi turizma na karlovačkom području. Iako Hrvatska ima najveću bioraznolikost slatkovodnih organizama u Europi, kod nas ne djeluje niti jedan slatkovodni javni akvarij, jer se radi o turističkoj infrastrukturi koja pored funkcije zabave i rekreacije nužno treba educirati posjetitelje te poticati istraživanje vrsta i staništa. Upravo ove elemente i zahtjeve treba prepoznati kao prepreku za privatne investicije i potrebu da se takav objekt financira iz sredstava zajednice.

Aktivnosti projekta KAquarium su usmjerene na gradnju i opremanje slatkovodnog akvarija, stvaranje nematerijalnih uvjeta za rad, povećanje znanja i vještina dionika u turizmu te na stvaranje baze znanja i vještina u području slatkovodne akvakulture za potrebe turizma. Ciljne skupine projekta su djelatnici u turizmu, gospodarski subjekti, stručnjaci, znanstvenici i učitelji. KAquarium je prvenstveno namijenjen djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, akvaristima i ribolovcima, odnosno lokalnom stanovništvu, kao krajnjim korisnicima, kako bi se razvijala svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti ovog područja te istovremeno educiralo korisnike da na održiv način koriste iznimna prirodna bogatstva Hrvatske u funkciji turizma. KAaquarium će prezentirati biološku raznolikost, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja karlovačkih rijeka te će biti dopuna ostalim turističkim sadržajima.

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj ( Operativni program Regionalna konkurentnost) a trajanje projekta je 24 mjeseca, od 23.9.2014-23.9.2016 godine.

Izvor fotografije: Grad Karlovac
Skip to content