Sudjelovanje stanovnika u održivom razvoju regije

Cilj projekta: potaknuti lokalni razvoj sudjelovanjem javnosti te međusektorskim partnerstvom u procesu planiranja

Partneri: CCO i HMRR

Ciljane skupine i krajnji korisnici: lokalni dionici iz sva tri sektora (javni, civilni i poslovni)

Očekivani rezultati: cjelovit program izobrazbe za dionike u zajednici; okupljena lokalna partnerska grupa u pilot-području te započeo proces planiranja održivog razvoja; lokalni dionici informirani o češkim iskustvima.

 

Skip to content