• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / Operativni program regionalna konkurentnost

Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku

Cilj: Zahvaljujući ovom projektu iskoristit će se potencijal Kanala svetog Ante u Šibeniku kako bi se poboljšala turistička infrastruktura i sustav upravljanja radi promocije aktivnog i kulturnog turizma. U sklopu projekta potpuno je obnovljena i uređena šetnica duga 4,4 kilometra duž jugoistočne obale kanala, na potezu od uvale Duboka do Tvrđave svetog Nikole na ulazu u kanal. Uz šetnicu, uređeno je i pristanište ispod špilje sv. Ante, 2 vidikovca, i pristupni mostić do otoka Školjića na prilazu tvrđavi sv. Nikole.

Ovim projektom poboljšana je javna turistička infrastruktura i sustav upravljanja u svrhu planiranja razvoja i promocije selektivnih oblika aktivnog i kulturnog turizma te srodnih usluga na području zaštićenih prirodnih područja i Natura 2000 lokaliteta u Šibensko-kninskoj županiji.

Skip to content