• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / Operativni program regionalna konkurentnost

Turistička valorizacija kulturno-povijesne baštine i javne infrastrukture Parka Nehaj – 4tressCulTour

Cilj projekta: doprinijeti razvoju turističkog sektora i srodnim malim i srednjim poduzećima u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji kroz održivu ekonomsku valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala regije.

Rezultati postignuti projektom su:

  • poboljšana javna turistička infrastruktura i stvoreni nužni infrastrukturni preduvjeti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta
  • razvijen sustav održivog planiranja i upravljanja kulturnim i povijesnim resursima
  • ekonomski valorizirana kulturna, povijesna i tradicijska baština u održivom smislu za poboljšanje turističke ponude
  • poboljšani kapaciteti i konkurentnost dionika turističkog sektora
  • prezentirana i promovirana kulturno turistička ponuda u cilju stvaranja prepoznatljive turističke destinacije
Skip to content