Završna konferencija Twinning projekta PFM u Sjevernoj Makedoniji

Završna konferencija Twinning projekta pod nazivom „Strengthening budget planning, execution and internal control functions“, Twinning broj: MK 18 IPA FI 01 19, održana je 3. srpnja 2024. u Skoplju. Projekt je uspješno implementirala Nacionalna akademija za financije i ekonomiju Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske, kao vodeći partner u projektu, u suradnji s Ministarstvima financija Republike Hrvatske, Republike Bugarske i Republike Latvije kao sudjelujućih partnera, te uz podršku Ministarstva financija, Uprave za javnu nabavu i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Sjeverne Makedonije, kao korisničkih institucija. SAFU je u projektu pružao administrativnu podršku u dijelu koji se odnosi na sudjelovanje hrvatskih institucija i stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta.

Projekt vrijedan 3.700.000 EUR započeo je 1. veljače 2020. i trajao je ukupno 54 mjeseca, do 31. srpnja 2024., a obuhvatio je četiri ključne komponente: upravljanje proračunom i kontrolama, financijsku kontrolu i inspekciju, javnu nabavu te borbu protiv prijevara. Glavni cilj projekta bio je unaprjeđenje efikasnosti javne potrošnje kroz aktivnosti koje podržavaju provedbu programa reforme upravljanja javnim financijama. Također, unutar Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije uspostavljena je Javna financijska akademija s ciljem edukacije ključnih sudionika ovog sektora.

Unatoč izazovima uzrokovanim pandemijom COVID-19 i složenostima same provedbe, postignuti su svi zadani rezultati te je provedba uspješno završena. Zanimljivo je istaknuti da je Republika Hrvatska, kao sudjelujući partner u projektu, sudjelovala s čak 57 % radnih dana, što potvrđuje njezinu veliku ulogu i značaj za ovaj projekt.

Skip to content