• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

21.10.2021. - Projekti / Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom

Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom – Pelješki most „jedanodtisuću“ projekata, najbolji je primjer vrijednosti EU fondova i \”kruna\” OPKK 2014.-2020. jer je izgradnjom Pelješkog mosta napokon povezan hrvatski teritorij koji je stoljećima bio prometno razdvojen i nedovoljno integriran i otvorena je prilika hrvatskom jugu da se prometno približi ostatku Hrvatske. Realizacija ovog projekta odrazit će se pozitivno na svakodnevni život stanovnika južne Hrvatske te na živote brojnih turističkih posjetitelja, kao i svih građana Republike Hrvatske.

11.10.2017. - Projekti / Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

Opis projekta: Cilj ovog projekta je ojačati povezanost državnog teritorija na samom jugu izgradnjom Pelješkog mosta  s pristupnim cestama i cestama na Pelješcu (tzv. obilaznica Stona). Predviđena provedba projekta je od 2016. do 2022. godine tijekom kojih će biti izgrađeno sveukupno 32,53 km cesta s pripadajućim pratećim objektima (vijadukti, mostovi, tuneli, podvožnjaci, odmorišta, vodospreme i dr.)

Izgradnjom mosta kopno – Pelješac i cesta povećat će se stupanj usluge prometnog sustava i sigurnost prometa, omogućiti pristup krajnjem jugu za vrijeme jakih vjetrova kad je onemogućen zračni i pomorski promet, razina pouzdanosti u smislu opskrbe regije, smanjiti trajanje putovanja prema krajnjem jugu i u tom smislu smanjiti utjecaj na okoliš.

Strateški ciljevi projekta su: poboljšanje TEN-T cestovne mreže duž Jadranske obale, poboljšanje konkurentnosti regije, povećanje povezanosti prometnog sustava i pristupa izdvojenom teritoriju Južne Dalmacije, smanjenje utjecaja na klimatske promjene i okoliš.

Izgradnja će se odvijati u četiri faze: izgradnja mosta kopno-Pelješac (2,4 km), izgradnja pristupnih cesta na kopnu (2,14 km) i na Pelješcu (9,898 km), izgradnja stonske obilaznice 1. faza (poddionica Sparagovići/Zaradeže-Prapratno duljine 10,2 km) i izgradnja stonske obilaznice 2. faza (poddionica Prapratno-Doli duljine 7,89 km).

Skip to content