E-inkubator

Opis projekta: Cilj projekta je izgradnja poduzetničke poslovne infrastrukture koja razvija nove usluge i proizvode te stvara institucionalnu i savjetodavnu podršku u korist razvoja malog i srednjeg poduzetništva, što dovodi do stvaranja kvalitetne poduzetničke klime, novih tvrtki i otvaranja novih radnih mjesta.

Kroz projekt će se izgraditi nova poslovna infrastruktura, e-inkubator, koji će osigurati više od 417m2 prostornih kapaciteta namijenjenih  poduzetnicima i IT tvrtkama. Na ovaj način se rješava problem prostornih kapaciteta koji se daju poduzetnicima na raspolaganje uz kompletno opremljenu infrastrukturu koja im olakšava razvoj poslovanja u samom početku. Također se stvara mjesto ne samo institucionalne, već i savjetodavne podrške razvoju MSP-a uz primjenu virtual office tehnologije.

Projekt snažno potiče udruživanje MSP-a kroz izrađenu digitalnu bazu poduzetnika koji će biti prezentirani u katalogu na web stranici e-inkubatora i PLINK-a, uspostavu stručnih timova za podršku MSP-a kroz zavode, agencije, upravne odjele, podršku u knjigovodstvu te portal poduzetnika na web stranici e-inkubatora, kao i uspostavu virtualne recepcije u PLINK-u, što je direktna poveznica između poduzetnika u PLINK-u i novog e-inkubatora.

Skip to content