Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz ESI fondova
„Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata” u okviru Poziva:
• ITU –Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek,
• ITU – Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split,
• Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima,
• Razvoj e-usluga,
• Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema,
• Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini,
• Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama,
• Tehnička pomoć OP KiK 2014-2020,
• ITU- Regionalni transfuzijski centar KBC Split

Skip to content