Od 2010. godine pa sve do danas…

Jedan od strateških ciljeva Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) jest širenje stečenih znanja u procesu upravljanja projektima koje financira Europska unija (izobrazbom zaposlenika u ključnim partnerskim i korisničkim institucijama) kao i jačanje vlastitih administrativnih kapaciteta.

S tim u vezi, SAFU je započeo s provedbom sustavnog programa izobrazbe u 2009. godini kada je unutar Ureda za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima ustrojen Odjel za izobrazbu (danas Služba za izobrazbu). Glavni zadaci Službe su razvoj i organizacija različitih obrazovnih aktivnosti namijenjenih kako djelatnicima SAFU, tako i tijelima javne vlasti koja su odgovorne za pripremu, provedbu, upravljanje i/ili nadzor nad provedbom projekata financiranih iz pretpristupnih fondova EU te korisnicima projekata financiranih putem strukturnih instrumenata.

Izdvajamo neke od komentara polaznika naših edukacija:

“Čestitke na dobrom poznavanju materije, entuzijazmu i pripremljenosti. Hvala! :)”

“Edukativno, predavačice pripremljene s pravim informacijama.”

“Odlična radionica, pregledno i jasno, dovoljno sadržajno i dovoljno kratko/dugo.”

“Iznimno dobar, zanimljiv i jasan predavač koji konstruktivno i lako odgovara na postavljena pitanja.”

Vidi ostale materijale o edukacijama

Skip to content