Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

Opis projekta: Rekonstrukcija i očuvanje kulturnih dobara Franjevačkog samostana u Vukovaru, kreiranje kulturno-turističkih sadržaja i znanstveno-edukativnih sadržaja te integriranje turističke ponude i poticanje suradnje ključnih dionika u zajednici. Franjevački samostan u Vukovaru zaštićeno je nepokretno kulturno dobro unutar kojeg se nalaze i četiri zbirke (inventar, knjige, grafike) koje su pojedinačno zaštićene kao pokretna kulturna dobra. Ovim se projektom obnavlja 5 kulturnih dobara (jedno nepokretno i 4 pokretna).

Fotografija: Franjevački samostan Vukovar

Skip to content