• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

21.10.2021. - Projekti / Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

"Integrirani program "Civitas Sacra" – unaprjeđenje turističke ponude Šibenika temeljene na valorizaciji kulturne baštine katedrale sv. Jakova i palače Galbiani"

Srednjovjekovna palača Galbiani je nakon rekonstrukcije i adaptacije pretvorena u Interpretacijski centar katedrale sv. Jakova – Civitas Sacra. Radi se o suvremenom izložbeno-edukativnom kompleksu, koji pomoću multimedijalnih i IT rješenja interpretira bogatu sakralnu kulturnu baštinu grada Šibenika, s naglaskom na valorizaciju UNESCO-ve baštine. #jedanodtisuću

Skip to content