Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno

Opis projekta: Projekt se provodi kroz dva programska razdoblja (OP Promet 2007.-2013. i OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.). U svibnju 2017. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je započeta druga faza. Obuhvaća izgradnju 12.2 km nove jednokolosiječne ne-elektrificirane pruge za prigradski željeznički promet s idućim radovima:

  • izgradnja donjeg i gornjeg pružnog ustroja s nasipima, usjecima, odvodnjom pruge i željezničko-cestovnim prijelazima;
  • izgradnja 3 nadvožnjaka, 3 podvožnjaka i 1 mosta;
  • rekonstrukcija državne, lokalne i županijske ceste u duljini od 1,3 km;
  • izgradnja novih spojnih i obilaznih cesta te poljskih i šumskih putova u duljini od oko 9 km;
  • izgradnja 3 željezničkih stajališta s nadstrešnicom i parkiralištima za osobna vozila u Lubenoj, Remetincu Križevačkom i Hagnju;
  • rekonstrukcija stajališne zgrade u Gradecu te postojećeg željezničkog kolodvora Sveti Ivan Žabno, uz rekonstrukciju same kolodvorske zgrade (u sklopu projekta dogradnje pruge Dugo Selo-Križevci, Gradec će dobiti status kolodvora);
  • ugradnja signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za željezničke pruge od važnosti za lokalni prijevoz;
  • izgradnja elektroenergetskih priključaka te vanjske i unutarnje rasvjete;
  • izgradnja barijera za zaštitu od buke;
  • izrada izvedbene dokumentacije za signalno-sigurnosni i telekomunikacijski podsustav te izradu projekta izvedenog stanja.

Cilj ovog projekta je omogućiti direktnu povezanost Bjelovara i Zagreba te smanjiti vrijeme putovanja. Njime se osigurava prometna povezanost sa drugim oblicima prijevoza: autobusna stajališta su u blizini željezničkih stajališta, svako stajalište ima parking za automobile i bicikle i spojne ceste.

Fotografija: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Skip to content