Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova za prevenciju kriminaliteta

Ostvareni rezultati projekta su:

  • Preporuke za unaprjeđenje rada sustava prevencije kriminaliteta utemeljene na analizi postojeće organizacijske strukture i prakse na području prevencije kriminaliteta u Ministarstvu unutarnjih poslova.
  • Priručnik za provedbu aktivnosti, programa i projekata na području prevencije kriminaliteta.
  • Plan i program izobrazbe, uključujući radne materijale, za policijske službenike te prijedlog curriculuma prevencije kriminaliteta za Policijsku akademiju,
  • Ojačani kapaciteti Ministarstva unutarnjih poslova na području prevencije kriminaliteta kroz ciljanu edukaciju policijskih službenika i predavača na Policijskoj akademiji.
Skip to content