Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana"

Opis projekta:Projekt će zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz njezinu turističku valorizaciju. Time će se doprinijeti zadovoljavanju kulturnih, društvenih i ekonomskih potreba regije. Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća rekonstrukciju i opremanje ukupno 17 frankopanskih kaštela i 2 sakralne lokacije s područja županije od kojih će se mnoge obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te sve zajedno promovirati cjelovitom promotivnom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

Fotografija: Primorsko-goranska županija

Skip to content