Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar

Elektrifikacijom dionice osigurat će se ekonomski i energetski isplativiji te ekološki održiv željeznički promet. Modernizacijom će dionica Vinkovci – Vukovar biti osposobljena za brzinu vlakova od maksimalno 120 km/h, čime će se vrijeme putovanja skratiti za oko 50 posto. Izgradnjom pješačkih pothodnika unaprijedit će se sigurnost svih sudionika u prometu. #jedanodtisuću

Skip to content