Nova Proširena Grupa 1 – Opremanje dnevnih bolnica / dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10

Ministarstvo zdravstva nabavlja visoko-sofisticiranu opremu s izmijenjenog Priloga 10. uputa za prijavitelje iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga za zdravstvene ustanove s ciljem poboljšanja učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, a isto se postiže kroz smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele u 9 zdravstvenih ustanova u 6 županija Republike Hrvatske. U sklopu projekta nabavljen je robotski kirurški sustav za KBC Zagreb ugovorne vrijednosti 14.875.000,00 HRK (od ostale opreme nabavljeni su sljedeći uređaji: angiosale DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedure, uređaj za intra-kranijalnu radiologiju sa izvorom zračenja Co-60, MRI uređaj od 1,5T, uređaji za magnetsku rezonancu 1.5T, angiografski RTG aparati za interventnu kardiologiju).

Skip to content