Novi projekti na području Osječko-baranjske županije

Radi se o projektima „Biciklističko-pješačka staza Biljska cesta“ i „Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu Dvorca Eugena Savojskog“.

Projektom „Biciklističko-pješačka staza Biljska cesta“ prilagodit će se cestovna infrastruktura zakonskim zahtjevima kako bi se povećala sigurnost biciklista na dionici Osijek – Bilje te omogućila fleksibilna veza prema linijama javnog prijevoza u Gradu Osijeku, što će se ostvariti rekonstrukcijom postojeće biciklističke staze u dužini od 4,2 km. Nakon provedene modernizacije biciklističke staze povećat će se sigurnost biciklista, ali i otvoriti veza prema javnom gradskom prijevozu u Osijeku s namjerom povećanja korištenja multimodalne veze bicikl-tramvaj-autobus, odnosno povećanja broja putnika u javnom prijevozu i smanjenja korištenja osobnih automobila u prometu na relaciji Bilje – Osijek i kroz Grad Osijek.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.276.721,34 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 7.469.169,05 kuna. Do sada se, pomoću bespovratnih sredstava iz fondova EU na području Osječko – baranjske županije, obnavlja/modernizira 38,5 km biciklističkih staza.

Drugi projekt za Općinu Bilje je „Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu Dvorca Eugena Savojskog“ ukupne vrijednosti 2.216.000,00 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 1.883.599,98 kuna. Radi se o prvoj fazi obnove dvorca Eugena Savojskog putem koje se izrađuje projektno-tehnička i studijska dokumentacija u svrhu istraživanja, okupljanja i interpretacije povijesno vezane građe te aktivacije i valorizacije njegovih kulturno-turističkih potencijala. Krajnji cilj projekta je poboljšanje turističke ponude kao i mogućnost realizacije više radnih mjesta u turističkom i ostalim gospodarskim sektorima, ne samo u Općini Bilje već u cijeloj županiji s obzirom da je ovo jedan od osam dvoraca/kurija koji se sufinanciraju bespovratnim sredstvima Europske unije.

Skip to content