Održana Otvorena vrata "PRAG – praktični vodič kroz postupke nabave EU u kontekstu zemalja nečlanica"

U prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, 4. srpnja 2011. održana je radionica “PRAG – praktični vodič kroz postupke nabave EU u kontekstu zemalja nečlanica”, koju je vodio gosp. Aleksandar Pešić, savjetnik u Uredu za pripremu i provedbu projekata.

Skip to content