Održana Otvorena vrata "Terenske provjere ugovora“

U prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u petak, 14. veljače 2014. u okviru programa edukacije Otvorena vrata održana je radionica na temu „Terenske provjere ugovora“ koju su vodile gđa Dina Marijanović, viša stručna savjetnica u Uredu za osiguranje kvalitete i Jelena Starčević, stručna suradnica u Uredu za pripremu i provedbu projekata iz programa IPA III i strukturnih instrumenata, SAFU.

Skip to content