Otvorena vrata: ‘Praktični vodič kroz procedure upravljanja pomoći EZ trećim zemljama (PRAG)’

U prostorijama SAFU održana su Otvorena vrata na temu ‘Praktični vodič kroz procedure upravljanja pomoći EZ trećim zemljama (PRAG)’. Radionicu je vodio Dalibor Puhar, savjetnik u Ureda za pripremu i provedbu projekata. Otvorena vrata namijenjena su članovima jedinica za provedbu projekata i djelatnicima IPA provedbenih agencija.

Skip to content