Otvorena vrata „Revizija EU projekta“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije zbog velikog interesa organizira ponovljeno predavanje u sklopu Otvorenih vrata na temu „Revizija EU projekta ”.
Predavanje će se održat u četvrtak, 21. studenoga 2013. od 13:00 do 16:15 sati u SAFU, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. kat,.
Predavačica će biti gđa Danijela Gjuras, v.d. voditeljice Službe za unutarnju reviziju.

Ciljna skupina:
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/budućim provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.

Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na predavanju primaju se do utorka, 19. studenoga 2013. do 16 sati.

Skip to content