Otvorena vrata "Revizija EU projekta“

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije zbog velikog interesa organizira ponovljeno predavanje u sklopu Otvorenih vrata na temu „Revizija EU projekta ”.

Predavanje će se održat će u petak, 16. svibnja 2014. od 09:00 do 12:15 sati u SAFU, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. kat,.
Predavačica će biti gđa Danijela Wolf, voditeljice Službe za unutarnju reviziju.

Ciljna skupina:
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/budućim provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kratki program:
Sudionici radionice bit će upoznati sa svrhom revizija EU projekata te vrstama revizija, s naglaskom na unutarnju reviziju. Kroz primjere iz prakse će biti obrađeni elementi sustava upravljanja i kontrole u institucijama korisnicama projekata financiranih iz fondova EU.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na predavanju primaju se do petka, 9. svibnja 2014. do 12 sati.

Skip to content