• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Edukacije

Otvorena vrata „Upravljanje nepravilnostima“

„Upravljanje nepravilnostima“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira predavanje u sklopu Otvorenih vrata na temu „Upravljanje nepravilOsnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira predavanje u sklopu Otvorenih vrata na temu „Upravljanje nepravilnostima”.
Predavanje će se održat će u srijedu, 19. lipnja 2013. od 10:00 do 11:30 sati u SAFU, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. kat,.
Predavačica će biti gđa Lukrecija Kireta, voditeljica projekata u Uredu za pripremu i provedbu projekata.

Ciljna skupina:
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/budućim provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kratki program:
Predavanje uključuje teorijski dio u kojem će se polaznici upoznati s procedurama o nepravilnostima i institucionalnom okviru te praktični dio koji objašnjava kako ustanoviti postojanje nepravilnosti i kako postupiti u slučaju sumnje na nepravilnost.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja predavanja.

Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na predavanju primaju se do petka, 14. lipnja 2013. do 12 sati.

On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja radionice.

Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/budućim provedbenim tijelima za strukturne fondove.nostima”.
Predavanje će se održat će u srijedu, 19. lipnja 2013. od 10:00 do 11:30 sati u SAFU, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. kat,.
Predavačica će biti gđa Lukrecija Kireta, voditeljica projekata u Uredu za pripremu i provedbu projekata.

Ciljna skupina:
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/budućim provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kratki program:
Predavanje uključuje teorijski dio u kojem će se polaznici upoznati s procedurama o nepravilnostima i institucionalnom okviru te praktični dio koji objašnjava kako ustanoviti postojanje nepravilnosti i kako postupiti u slučaju sumnje na nepravilnost.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja predavanja.

Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na predavanju primaju se do petka, 14. lipnja 2013. do 12 sati.

Skip to content