• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Edukacije

Otvorena vrata "Upravljanje rizicima"

U okviru programa edukacije „Otvorena vrata“ Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u srijedu, 28. svibnja 2014. godine održati će se radionica na temu „Upravljanje rizicima“.
On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja radionice.
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/ provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Skip to content