Otvorena vrata "Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske"

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira predavanje u sklopu Otvorenih vrata na temu „Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske ”.
Predavanje će se održat će u četvrtak, 13. veljače 2014. godine. od 09:00 do 16:15 sati u SAFU, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. Kat.
Predavati će gđa Maja Kušt, stručnjakinja sa dugogodišnjim iskustvom u području javne nabave.

Ciljna skupina:
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/budućim provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.

Skip to content