• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

5.10.2017. - Projekti / Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana

Opis projekta: Rekonstrukcijom objekata i nabavom projektom predviđene opreme poboljšat će se kvaliteta dnevnih bolnica i time omogućiti obavljanje postupaka u dnevnim bolnicama koje su do sada isključivo obavljane kroz smještaj pacijenata na bolničkim odjelima. Samim time troškovi bolnice se umanjuju, posebno troškovi boravka pacijenta u bolnici, a paralelno se povećava mogućnost bržeg protoka pacijenata.

Rezultati projekta su smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele 10% od dosadašnjeg broja i istodobno povećanje broja pacijenata za 20% koji će biti obrađeni kroz dnevne bolnice. Postignuti rezultat projekta koji će se kontinuirano održavati je smanjenje dužine bolničkog liječenja pacijenata u akutnim bolničkim posteljama.

Skip to content