Predstavnici Ministarstva lokalne samouprave i ZELS-a Republike Sjeverne Makedonije u studijskoj posjeti SAFU-u

U sklopu EU projekta ”Tehnička pomoć EU za općine” Republike Sjeverne Makedonije, organiziran je studijski posjet predstavnika Ministarstva lokalne samouprave i Udruge jedinica lokalne samouprave (ZELS) Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Svrha posjeta bila je upoznati predstavnike Republike Sjeverne Makedonije s ulogom i nadležnostima SAFU-a u sustavu upravljanja EU fondovima i primjerima kako uspostaviti funkcionalan sustav na nacionalnoj, ali i regionalnoj razini na primjeru Hrvatske u području povlačenja sredstava iz fondova EU.

Ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić pozdravio je okupljene, istaknuvši kako je SAFU, u 16 godina postojanja, ugovorio preko 3000 projekata diljem Republike Hrvatske.

„Naša misija je u svim projektima osigurati zakonitost EU ulaganja u Hrvatskoj i pružiti kvalitetnu uslugu našim korisnicima. Odigrali smo važnu ulogu u aktivnostima jačanja kapaciteta nadležnih nacionalnih tijela u pretpristupnom sustavu upravljanja EU fondovima, a danas kontinuirano organiziramo edukacije za korisnike bespovratnih sredstava EU-a kako bismo ojačali njihove institucionalne kapacitete za provedbu EU projekata. Ponosni smo i što je SAFU i administrativno tijelo za Twinning projekte. Tijekom procesa pristupanja, u Hrvatskoj je uspješno provedeno 210 Twinning projekata koji su pomogli da postignemo ciljeve dogovorene s EU-om i podržali naš proces pristupanja, a danas upravljamo sa 17 projekata u drugim zemljama korisnicama kao što su Sjeverna Makedonija Moldavija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija“, poručio je Jelić izrazivši punu podršku međunarodnim aktivnostima u razmjeni znanja i iskustava.

Predavanje o ulozi SAFU-a u sustavu upravljanja EU fondovima te ulozi Agencije od pristupanja EU do punopravnog članstva, održala je pomoćnica ravnatelja Andrijana Anić Antić, dok je o selekcijskim procedurama za EU fondove prije i nakon pristupanja EU govorila pomoćnica ravnatelja Ivana Ferk.

Skip to content