Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

Opis projekta: Ovim projektom će se obnoviti, prenamijeniti  i opremiti postojeći kompleks dvoraca Tikveš u Prezentacijsko edukacijski centar kojem je cilj valorizirati prirodnu baštinu Parka prirode Kopački rit. Kroz modernizaciju posjetiteljsko-edukativnih sadržaja i programa omogućit će se revitalizacija i razvoj jednog od najvećih potencijala samog Parka prirode.

Skip to content