• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

27.10.2017. - Projekti / Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

Opis projekta: Ovim projektom će se obnoviti, prenamijeniti  i opremiti postojeći kompleks dvoraca Tikveš u Prezentacijsko edukacijski centar kojem je cilj valorizirati prirodnu baštinu Parka prirode Kopački rit. Kroz modernizaciju posjetiteljsko-edukativnih sadržaja i programa omogućit će se revitalizacija i razvoj jednog od najvećih potencijala samog Parka prirode.

Skip to content