Priprema hrvatske Agencije za plaćanja za provedbu ZPP i ZRP-a za razdoblje nakon 2013. godine

Projekt je od izuzetne važnosti za Hrvatsku u okviru procesa nakon pristupanja EU jer izravno utječe na usklađivanje IAKS mjera sa zahtjevima uspostavljenim pod reformom ZPP-a u razdoblju nakon 2013. Preostala dva očekivana rezultata su Priprema mjera Europskog poljoprivrednog fonda za Ruralni razvoj (EAFRD) i Europskog morskog i ribarskog fonda (EMFF) kao i priprema i provedba nove ZPP i ZRP informativne kampanje.

Skip to content