Projekt izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački rit

Park prirode Kopački rit postao je još privlačniji zahvaljujući obnovljenom Prezentacijsko edukacijskom centru Tikveš i izgradnji turističkog pristaništa Sakadaš. Kroz razvoj i modernizaciju posjetiteljsko-edukativnih sadržaja i programa za sve posjetitelje valorizira se i kulturna baština Parka.
#jedanodtisuću

Skip to content