Proveden program izobrazbe Jedinica za provedbu projekata

Svrha Programa je razvoj znanja i vještina potrebnih za učinkovito upravljanje EU pretpristupnim programima u Jedinicama za provedbu projekata nadležnim za provedbu I komponente programa IPA.

Program se sastoji od 9 modula vezanih za područja upravljanja EU fondovima u decentraliziranom sustavu provedbe programa u RH, a predstavlja sažetak već postojećih seminara/radionica koje u dužem trajanju uspješno organiziraju i provode institucije zadužene za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz EU fondova, prije svega Ministarstvo financija, SAFU i Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF).

Program izobrazbe Jedinica za provedbu projekata pohađalo je 70 djelatnika iz 30 Jedinica za provedbu projekata.

Program će se provoditi ponovno u prosincu ove godine i nakon toga, ovisno o potrebama.

Skip to content