Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka

Projektom je rekonstruirano 12 dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija na svim trima lokalitetima KBC-a Rijeka, a građevinski radovi obuhvatili su prostore ukupne površine od 2.449,50 m2. U projektnom dijelu opremanja obuhvaćena je nabava medicinske i nemedicinske opreme te se opremanju pojedinih klinika i zavoda pristupilo nakon završetka građevinskih radova. Dnevne bolnice i dnevne kirurgije opremljene su najsuvremenijom opremom kako bi se poboljšala kvaliteta pružanja medicinskih usluga. Svi prostori rekonstruirani su i opremljeni prema najvišim zdravstvenim standardima, a završetkom projekta ostvaren je glavni cilj projekta, odnosno funkcionalno osposobljavanje 12 dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, što je rezultiralo povećanjem kapaciteta, poboljšanjem dostupnosti i kvalitete medicinskih usluga te većim zadovoljstvom pacijenata.

Skip to content