Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci

Opis projekta: Projekt rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci je dio velikoga projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti promet na cijelom prometnom koridoru Državna granica Mađarska/Hrvatska – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac – Krasica – Rijeka – državna granica Hrvatska/Slovenija. Projekt je dio osnovne željezničke TEN-T mreže, odnosno Mediteranskog koridora. Cilj projekta obnove pruge Dugo Selo – Križevci i dogradnje drugog kolosijeka je rekonstruiranje pruge ukupne duljine 38,23 km, uz manje izmjene trase i izgradnju drugog kolosijeka te obnovu kolodvora.

Fotografija: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Skip to content