Rezultati online Twinning ankete o suradnji sa SAFU-om

Služba za Twinning  je u razdoblju od 18. prosinca 2023. godine do 22. siječnja 2024. godine provela anonimnu on-line anketu o suradnji sa SAFU-om kao administrativnim tijelom za provedbu Twinning projekata, s ciljem dobivanja povratnih informacija od strane stručnjaka koji su sudjelovali u njihovoj provedbi. Tvrdnje navedene u predmetnoj anketi ispunilo je 59 stručnjaka ocjenama od 1 (u potpunosti se ne slažem) do 5 (u potpunosti se slažem).

Anketa je uključivala teme koje se prvenstveno odnose na zadovoljstvo administrativno-tehničkom podrškom te korisnost informacija koje SAFU pruža, kao i na kompetencije, stručno znanje i komunikaciju s djelatnicima SAFU-a. Drugi dio ankete odnosio se na iskustvo stručnjaka u provedbi Twinning instrumenta, a detaljniji rezultati provedene ankete dostupni su ispod.

1. SURADNJA SA SAFU ADMINISTRATIVNIM TIJELOM ZA TWINNING

1.1. SAFU pruža kvalitetnu administrativno-tehničku podršku u provedbi projekta.

1.2. Informacije i dokumentacija dobiveni kroz suradnju sa SAFU u provedbi projekta su korisne.

1.3. Djelatnici SAFU imaju kompetencije i stručno znanje vezano uz Twinning instrument.

1.4. Komunikacija s djelatnicima SAFU je profesionalna i konstruktivna.

2. ISKUSTVO U PROVEDBI TWINNING INSTRUMENTA

2.1. Iskustvo stečeno kroz provedbu projekta doprinosi osobnom i profesionalnom razvoju zaposlenika tijela državne i javne uprave.

2.2. Sudjelovanje u projektu mi je dalo nove ideje koje mogu primijeniti na svom radnom mjestu.

2.3. U mojoj instituciji sudjelovanje u Twinning/Twinning light projektima je prepoznato kao dodana vrijednost koja pridonosi jačanju institucionalnih kapaciteta.

2.4. Želim sudjelovati u Twinning/Twinning light projektima koji će biti objavljeni u području u kojem radim.

Skip to content