REZULTATI UGOVARANJA: IPA 2009 I komponenta – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

Dana 05. svibnja 2013. istekao je rok za ugovaranje sredstava u okviru I komponente programa IPA 2009 –  Pomoć u tranziciji i jačanje institucija. Ukupno dodijeljena sredstva za I komponentu programa IPA 2009 iznose 36,79 milijuna eura. Ugovoreno je ukupno 34,26 milijuna eura, što iznosi 93,1 posto dodijeljenih sredstava uz nacionalno sufinanciranje od 6,23 milijuna eura.

U sklopu I komponente programa IPA 2009 potpisano je ukupno 100 ugovora za provedbu 20 projekta predviđenih Financijskim sporazumom potpisanim između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske. Popis projekata nalazi se u prilogu.

Najveći dio neugovorenih sredstava odnosi se na uštede ostvarene ugovaranjem po nižim cijenama od onih predviđenih Financijskim sporazumom. Ostvarene uštede rezultat su zdravog tržišnog natjecanja i imaju pozitivne efekte na proračune Europske unije i Republike Hrvatske, odnosno njihove porezne obveznike.

Krajnji rok za završetak provedbe projekata je 5. svibnja 2015. godine, a krajnji rok za izvršenje svih plaćanja je 5. svibnja 2016. godine.

Pomoć u tranziciji i jačanje institucija je komponenta programa IPA čija je provedba usko povezana s ispunjavanjem kriterija za članstvo u Europskoj uniji. U sklopu nje se financiraju projekti iz područja pravosuđa, unutarnjih poslova, zaštite ljudskih prava i anti-diskriminacije, projekti jačanja nevladinog sektora, zaštite kulturnih i prirodnih bogatstava, poreza, prometne politike, zdravlja i zaštite okoliša.

 Korisnici I komponente programa IPA 2009 I su tijela državne uprave, ustanove i neprofitne organizacije.

Skip to content