Svečano zatvaranje twinning projekta: "Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)"

„Registar onečišćavanja okoliša jedinstveni je registar o emisijama i prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu, more i tlo te nastanku, sakupljanju i obradi otpada. Stoga je važan alat za kontinuirano praćenje trendova i napretka u smanjivanju onečišćavanja okoliša kao i za praćenje usklađenosti s međunarodnim sporazumima, utvrđivanje prioriteta i ocjenu napretka postignutog implementiranim politikama i programima zaštite okoliša te mjerodavnima vrijedna pomoć pri donošenju odluka o pitanjima zaštite okoliša i kreiranje objektivne daljnje politike“, istaknula je ravnateljica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Ivana Gudelj.

Pojasnila je kako su podaci iz ove baze, koja s gotovo 19 000 korisničkih računa i više od 11 000 obveznika čini najveću bazu okolišnih podataka u Hrvatskoj, neophodni za čitav niz nacionalnih i međunarodnih izvješća iz područja industrijskih onečišćenja, otpada, klimatskih promjena, zaštite voda i mora, prekograničnog onečišćenja zraka te brojna druga.

„Spoznati, pratiti i mjeriti okolišni otisak kojeg stvaramo na ovoj planeti i prelijepoj domovini je bez sumnje civilizacijski dug i briga za budućnost naše djece. Ono što nam danas treba više nego ikada jest primijeniti koncept održivog razvoja na sve politike, strategije i planove, što znači da trebamo stalno težiti uspostavi ravnoteže između gospodarskog i društvenog razvoja i okoliša. U svrhu izrada različitih analiza potrebno je imati dobar sustav za  praćenje emisija onečišćujućih tvari i nastanka otpada. Danas je taj sustav izrastao u najveći Registar onečišćavanja okoliša u Republici Hrvatskoj kojim se prati emisija čitavog niza onečišćujućih tvari u sve sastavnice okoliša kao i nastanak otpada. Hrvatska je prelijepa zeleno – plava zemlja koja treba takva i ostati, a ovaj projekt će zasigurno tome doprinijeti“ – rekao je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg.

Svrha projekta bila je jačanje hrvatskog ROO, uključujući unaprjeđenje procesa prikupljanja i verifikacije te osiguranja kvalitete podataka i izvješćivanja. Vrijednost projekta je 900.000 EUR, od čega je 95% financirala Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta, a ostalih 5% Republika Hrvatska. Projekt je dodatno unaprijedio Registar kako bi se ispunile obveze izvješćivanja prvenstveno prema Europskoj uniji i Ujedinjenim narodima, ali i osigurali kvalitetni podaci za opću javnost i donosioce odluka. Hrvatski nacionalni portal ROO unaprijeđen je kroz razvoj internetskog portala koji će omogućiti lakši i jednostavniji pristup podacima industriji, stručnoj i široj javnosti, kao i nadležnim tijelima i institucijama. Projektne rezultate za proteklih 18 mjeseci predstavili su savjetnik za twinning Holger Böken te Andrina Crnjak-Thavenet iz HAOP-a.

Za obveznike dostave podataka stručnjaci su izradili Priručnik za izračun emisija u zrak te dali preporuke za jačanje kapaciteta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i ostalih nadležnih tijela vezano za izvješćivanje u Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR). U sklopu projekta održan je i niz edukativnih radionica za nadležna tijela i industriju. Time je povećana kvaliteta izvješćivanja o emisijama onečišćujućih tvari i otpadu te olakšano korištenje središnje internetske aplikacije u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske (ISZO).

Uz Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu u projekt su bili uključeni Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode, nadležna tijela u županijama te Gradu Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo poljoprivrede.

Skip to content