Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

Opis projekta: Nedovoljna razvijenost dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija identificirana je kao značajna infrastrukturna slabost OŽB Vinkovci. Cilj projekta je funkcionalno opremiti uređajima i opremom dnevne bolnice i poboljšati njihovu učinkovitost kroz model DB/DK, što je sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020.

Ciljna skupina projekta je 120 000 osiguranika koji gravitiraju OŽB Vinkovci, ali i dio bolesnika drugih regija RH i regija susjednih država. Provedbom ovog projekta poboljšat će se učinkovitost i pristup DB/DK smanjenjem broja bolesnika na akutni bolnički odjel za 10,38%.

Skip to content