Uređenje centra Darda

Opis projekta: Projekt osigurava javnu infrastrukturu koja je potrebna kao preduvjet razvoja svih pokretačkih sila, počevši od poduzetničke i turističke pa sve do same sigurnosti i ugodnog života za sve građane. Uređenje centra neposredno i dugoročno dovest će do smanjenja socijalne ovisnosti i jačanja demografske slike područja. Pokazatelji projekta su: 1.652 m ceste, 3 kružna toka, 3.152 m pješačke staze, 1.803 m biciklističke staze, 217 parkirnih mjesta, 81 stup javne rasvjete, oborinska odvodnja, zasađeno 245 sadnica autohtonog drveća i 554 sadnice autohtonog grmlja. Projektom će se postići poboljšanje sigurnosti u prometu, smanjenje troškova održavanja prometnica, doprinijeti razvitku gospodarstva i turizma, poboljšati dostupnost javnim objektima i osigurati kvalitetnija povezanost s državnom cestom – Zapadnom obilaznicom Osijeka i budućim međunarodnim koridorom CV – Budimpešta – Ploče.

Fotografija: Općina Darda

Skip to content